تبلیغات
دل گویش - قرآن سوزی ادامه اسلام هراسی
دل گویش

سیدعلیرضاشریفی


قرآن سوزی ادامه اسلام هراسی

وب سایت آزادمردان بختیاری:از رنسانس به بعد با کشمکش ها و مجادلاتی که بین کلیسا و مخالفان دستگاه کلیسا رخ داد ، ضعف و ناتوانی کلیسا باعث گردید تا دین گریزی و مادی گری با قوت و قدرت بیشتری در دنیای غرب رواج پیدا کند. در قرن بیستم ، در دوره مدرنیته دین گریزی و دین ستیزی بیشتر از هر زمان دیگری  متداول گردید و تمدن غرب آشکارا با خدا به دشمنی پرداخت ، ایدئولوژی مارکسیستی و ماتریالیستی به اژدهایی هفت سر تبدیل گشت که بر نیمی از دنیا چنگ انداخته بود و به کابوس دنیای سرمایه داری تبدیل شده بود ، شعارهای تند طرفداران بلوک شرق ، انحطاط اخلاقی جهان غرب و رشد پرشتاب علم و فناوری که زعم آنها در فضای بی دینی میسور گردید ، باعث گردید تا خدا به پس زمینه ها رانده شود.  اما با نادیده گرفتن خدا  ، تمدن غرب دچار تناقضات زیادی شد. بحران های زیادی در حوزه های مختلف در غرب بوجود آمد ، نابرابری و بی عدالتی ، انحطاطا اخلاقی ، رواج پوچ گرایی و نهلیسم ، فروپاشی خانواده ، گسترش خشونت به وِیژه خودکشی و قتل ، تخریب محیط زیست و به بیراهه رفتن بسیاری از جوانان از جمله این بحرانهاست.  در دوره پست مدرنیسم  ناتوانی مکاتب فلسفی غرب هویدا شد. بیشتر فلاسفه ی معاصر در غرب معتقدند كه دوران مشغله ی فلسفی، به آن معنایی كه تاكنون در غرب فهمیده می شده، پایان یافته و دیگر، مكاتب فلسفه ی جدید غرب نمی توانند گره ای از كار غرب و انسان های تشنه و نیازمند هدایت معنوی در آن سامان بگشایند.  با درهم شكستن و فرو ریختن بسیاری از ایدئولوژی های ذهنی جهان غرب ، فروپاشی بنیادهای فکری و عقیدتی مارکسیسم و زوال کمونیسم رویكرد به دین نسبت به گذشته، رشد قابل توجهی یافته است. خداگرایی و معنویت جویی گمشده تمدن غرب ، کانون توجه بسیاری از ساکنان مغرب زمین گردید. دنیای یک بار دیگر متوجه فطرت اصیل خداجویی خود گردید. اما اقبال و گرایش به دین مبین اسلام و معنویت اصیل و ناب آن حرف اول را می زند. آمار تازه مسلمانان در دنیای غرب روزبه روز در حال افزایش است. این امر خوشایند صاحبان قدرت و ثروت و سردمداران فرهنگ غرب نبوده و نیست.


از آن سوی در دنیای معاصر شاهد رشد برخی جریانهای افراطی در دین مسیحیت هستیم ، جریانهایی که بی تردید از تعالیم افراطی برخی فرقه های یهودی به ویژه کابالیستها الهام می گیرند. جنبش صهیونیسم بر اساس نقشه راهی که پشینیان خود موسوم به «پروتکلهای دانشوران یهود» طراحی کردند ، برای سلطه و آقایی بر جهان لازم است که میان ملتها و کشورها دشمنی و عداوت برقرار گردد. پیروان ادیان مختلف ، نژادهای گوناگون ، اقوام مختلف به جان هم بیفتند ، آشفته بازاری خلق گردد ، ناامنی و تنش در همه جا حکم فرما شود تا صهیونیست ها با آسودگی خیال بر جهان حاکم شوند. زیرا تحقق رویاهای افراطیون یهودی با ضعف و نابودی ادیان و ملتها ی دیگر امکان پذیر است.
در این راستا فرقه های افراطی های یهودی تلاش فراوان کردند تا نحله ها ، جریانها و فرقه هایی در میان مسیحیان شکل گیرد تا به جای کشمکش و درگیری با یهودیان حامی و پشتیبان آنها شوند. سابقاً در اروپا بیشترین جنگ ، خون ریزی و آتش سوزی میان مسیحیان و یهودیان بود. مسیحیان به چشم قاتلان حضرت مسیح به یهودیان نگاه می کردند. این احساس و نگاه تنفرآمیز منشاء جنگها ، کشتارها و ویرانی های فراوانی گردید. ثروتمندان یهودی به مدد ثروت بی پایان خود هم بر رسانه های و مطبوعات مهم و اثرگذار دنیا اشراف و کنترل پیدا کردند و هم در دستگاههای هیات حاکمه و سیاستمداران دنیا نفوذ یافتند. بدون تردید لابی های صهیونیستی در دنیای امروز قدرتمندترین ، اثرگذارترین و بانفوذترین لابی و گروه فشاری است که تاکنون دنیا به خود دیده است.ردپای این جریان قدرتمند را می توان در بسیاری از حوادث دنیا به چشم دیده و جستجو کرد.
با برنامه ریزی دقیق  دانشوران افراطی یهودی و سماجت بی اندازه آنان ، جنگ و تقابل دهشتناک و دیرینه مسیحی یهودی  امروزه به جریان افراطی « صهیونیستهای مسیحی» تبدیل شده است که کمک به اسرائیل و تضعیف دشمنان آن را یک وظیفه دینی و الهی قلمداد می کند. این جریان به شدت افراطی که بر اساس آموزه های آخر الزمانی ، ظهور حضرت عیسی علیه السلام را منوط به تشکیل دولت یهود ، تجدید بنای معبد سلیمان و تضعیف دشمنان آنان می داند ، با هزاران ترفند می کوشد که دشمنان آخرالزمانی یهودیان و ساکنان مغرب زمین را  مسلمانان معرفی کنند. حتی هالیوود را نیز به خدمت گرفتند تا دهها فیلم سینمایی ساخته و در آن چهره ای خشن و تنفرآمیز از اسلام و مسلمانان ارائه دهند.
سیاستگزاران و سیاستمداران دنیای غرب ارتباط بسیار تنگاتنگی با جریانهای صهیونیستی دارند. تا جایی که کسی نمی تواند ارتباط صهیونیز با استعمار و به ویژه نقش دولت انگلیس در ظهور و شکل گیری صهیونیزم را  انکار کند.صهیونیزم زاییده هدف های استعماری است. پس از افول دوران کهن استعمار و کم رنگ شدن قدرت دولت انگلیس ، دولت ایالات متحده امریکا ارتباط استراتژیکی با صهیونیزم پیدا کرد. وظیفه این دولت تامین امنیت دولت نامشروع اسرائیل بود. اما امنیت اسرائیل با تضعیف مسلمانان تحقق پیدا می کرد. آنچه باعث می شد تا مسلمانان و حتی پیروان ادیان الهی از هویت جمعی منجسمی برخوردار شوند ، مشترکات و آموزه های دینی بود. حتی تعالیم اصیل آیین موسوی ، سنت ، رویه و مشی سیاسی صهیونیزم را تایید نمی کند. بنابر این باید از یک سو هویت دینی پیروان ادیان الهی مورد هدف و حمله قرار گیرد و از سوی دیگر میان آنها بذر تفرقه و جدایی افکنده شود تا با ایجاد فاصله بین آنها ، فرصت نزدیک شدن به یکدیگر و گفتگو و تفاهم از آنان سلب گردد.
جریان قدرتمند و بانفوذ صهیونیست و قدرتهای استکباری از یک سو برای جلوگیری از گرایش مردم تشنه ی حقیقت و معنویت در غرب به دین اسلام و از طرف دیگر برای تضعیف مسلمانان و دین اسلام ،دو اقدام مهم را مد نظر قرار داده است: نخست رواج و گسترش پدیده اسلام هراسی و ترساندن مردم از اسلام .دیگری آماده کردن بستر لازم برای ظهور و ترویج فرقه های دینی و عرفانی جدید. غرب تلاش دارد تا با تولید جریانها و فرقه های شبه دینی مانع از گرایش جوانان به دین اسلام شوند.
در راستای تحقق این هدف ، آموزه های  دینی به سخره گرفته می شوند ، تصویری ارتجاعی ، خرافه پرستی و غیرانسانی از آنها ارائه می شود. چهره دین مخدوش  می گردد ، قداست آن کم رنگ و کم رنگتر می شود. اختلاف های مذهبی نیز دامن زده می شود ، تنش میان پیروان ادیان باید بالا بگیرد. دین هراسی به ویژه اسلام هراسی بصورت گسترده و بطور جدی دنبال تعقیب می گردد. باید پیروان ادیان و مذاهب به نقد تعالیم دینی هم بپردازند و با ایجاد و ترویج تردید و شبهه ، پایه های دینی یکدیگر را سست و لرزان کنند تا می توانند همدیگر را ضعیف و ضعیف تر کنند. ندانسته کاری کنند که خواسته اربابان حلقه های قدرت و ثروت است. حال آنکه نمی دانند تضعیف ادیان و مذاهب آسمانی به مانند اقدام شخصی است که بر شاخه درختی نشسته است و شاخه زیر پای خود را می برد.
قرآن سوزی نیز در ادامه همین پروژه است. قرآن مقدس ترین کتاب آسمانی  و یکی از ارکان اساسی و اصلی دین اسلام است. به زعم بانیان و طراحان جریان قرآن سوزی ، با تعرض به قرآن احساسات مسلمانان برانگیخته می شود و دشمنی و عداوت بین پیروان ادیان ریشه دارتر و جدی تر می شود. جنگ و تنش بین ادیان بسیار بالا می گیرد.
اما به نظر می رسد طراحان این حرکت ، هدفهای پنهانی دیگری نیز دنبال می کنند. با گفتگوهای سازش بین دولت جعلی اسرائیل و تشکیلات خودگردان که با خواست اکثریت مردم فلسطین و مسلمانان همخوانی ندارد ، اعتراضات و مخالفتهای ملتهای مسلمان با انسجام بیشتری سازماندهی گردید. پروژه قرآن سوزی می توانست ذهن مسلمانان را از جنایتهای دولت غاصب اسرائیل منحرف و فضایی آرام برای مذاکرات ایجاد کند و افکار عمومی مسلمانان را متوجه کلیسا و مسیحیان کند آتش اختلاف میان پیروان ادیان اسلام و مسیحی را شعله ور سازد. به نظر می رسد تنها کسانی که از این اقدامات سود می برند ، صهیونیسم جهانی واربابان ثروت و قدرت هستند که آموزه های دینی را در تقابل آشکار با امیال سودپرستانه و جاه طلبانه خود می بینند.

طبقه بندی: سیاسی واجتماعی، 
شنبه 27 شهریور 1389 توسط سید علی رضا شریفی | نظرات ()


سیدعلیرضاشریفی
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM
گالری عکس (6)
خصوصی (149)
ازمیان نشریات قدیمی (4)
سیاسی واجتماعی (93)
فرهنگی وهنری (30)
سید علی رضا شریفی
ورزشی
لغت نامه
همه پیوندها
مرداد 1394
شهریور 1393
خرداد 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
دی 1392
آبان 1392
مرداد 1392
خرداد 1392
اردیبهشت 1392
فروردین 1392
آبان 1391
یه سوال وجدانی از بعضی از پسرا
بالاخره كتابم منتشرشد
خجالتم خوب چیزیه !
جایی جز “خیالم”
به دوست داشتنت مشغولم
لباس عروس
جهان عشق است و دیگر زرق سازی
شاید من هم دارم می میرم !
چهره ی واقعی
غرض
ادعای بی تفاوتی
هیچ فاصله ای دور نیست
موبایلم
هیچ آسمانی برای همیشه ابری نمی ماند
گاهی...
لیست آخرین مطالب
مجله ی فوتبال خوزستان
روزنامه ی همشهری
پایگاه خبری شوشان
بدنیست بدانیم...
وبلاگ ورزشی من
همه پیوندهای روزانه
ارسال پیوند روزانه
بازديدهاي امروز : نفر
بازديدهاي ديروز : نفر
كل بازديدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :